Gerçek Kişiler
Gerçek Kişiler

Gerçek Kişiler

Gerçek kişilere ait işletmelerin kuruluş işlemleri aşağıda olduğu gibidir: 
 
1.1.1 Gerçek Kişilere Ait İşletmeler
 
6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 14 üncü maddesi uyarınca bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye tacir denmektedir. Madde hükmü gereğince kişinin tacir sıfatı kazanabilmesi için bir ticari işletmenin mevcudiyeti ve bu işletmenin belli bir kişi tarafından işletilmesi gerekmektedir. 
 
Bir işletmenin ticari işletme vasfı kazanabilmesi için:
1. İşletmenin gelir sağlamayı hedeflemesi, 
2. Faaliyetin devamlı ve bağımsız suretle gerçekleşmesi 
3. Esnaf faaliyetlerini aşan bir nitelik göstermesi gerekmektedir. 
Resmi Gazete’nin 21.07.2007 tarih ve 26589 sayısında yayımlanan “Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar”  ile esnaf ve sanatkâr ile tacir ve sanayicinin ayrımı yapılmıştır. Karar ile esnaf ve sanatkârların esnaf ve sanatkârlar siciline; tacir ve sanayicilerin ise ticaret siciline kaydedilmeleri kararlaştırılmıştır.
 
Gerçek kişi tacirlerin kuruluş aşamasında aşağıdaki hususları yerine getirmek zorundadırlar:
1. Ticaret unvanı seçmek,
2. Ticaret unvanını ve unvanının altına atacağı imzayı notere tasdik ettirmek,
3. Ticari işletmesini ve ticaret unvanını on beş gün içinde faaliyet gösterdiği bölgede yetkili olan ticaret sicili memurluğuna tescil ettirmek ve tasdikli imza örneğini teslim etmek,
4. İşletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki yetkili olan ticaret odasına veya ticaret ve sanayi odasına kaydolmak,
5. İşletmenin ve ticaret unvanının tescil edildiğini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde  yayımlanması,
6. Vergi Dairesine kayıt,
7. Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt.
 

YORUMLAR

    Bu konuya henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...

YORUM YAZ