Adi Ortaklıklar
Adi Ortaklıklar

Adi Ortaklıklar

818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 520 ila 541 inci maddelerinde düzenlenmiş olan adi şirketin yasal bir tanımı bulunmamakla beraber mezkûr kanunun 520 nci maddesinde “Şirket bir akittir ki onunla iki veya ziyade kimseler, saylerini ve mallarını müşterek bir gayeye erişmek için birleştirmeği iltizam ederler. Bir şirket, ticaret kanununda tarif edilen şirketlerin mümeyyiz vasıflarını haiz değil ise bu bap ahkâmına tabi adi şirket sayılır.” hükmü ile adi şirketin ne şekilde kurulabileceği belirtilmektedir. Birden fazla gerçek kişinin kurdukları adi şirketin sözleşmesi kural olarak herhangi bir şekle şarta bağlı olmayıp; tarafların takdir etmeleri halinde sözleşme yazılı şekilde dahi yapılmayabilmektedir.
Adi ortaklıkların kuruluş işlemlerinde gerçek kişilere ait ticari işletmelerde izlenen hususlar uygulanmaktadır. Buna göre ortaklıkta her bir kişi için ayrı bir tescil ve ilan işlemi gerçekleştirilmektedir.
Ortak olan şahısların her biri aşağıdaki hususları yerine getirmek zorundadırlar:
1. Ticaret unvanı seçmek, (Ticaret Unvanı Seçerken Dikkat Edilecek Hususlar) 
2. Ticaret unvanını ve unvanının altına atacağı imzayı notere tasdik ettirmek,
3. Ticari işletmesini ve ticaret unvanını on beş gün içinde faaliyet gösterdiği bölgede yetkili olan ticaret sicili memurluğuna tescil ettirmek ve tasdikli imza örneğini teslim etmek,
4. İşletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki yetkili olan ticaret odasına veya ticaret ve sanayi odasına kaydolmak,
5. İşletmenin ve ticaret unvanının tescil edildiğini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde  yayımlanması,
6. Vergi Dairesine kayıt,
7. Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt

YORUMLAR

    Bu konuya henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...

YORUM YAZ